Hall av Århundret.

Konseptet med å endre taket av sport og underholdning hall.

  • UTDYPNING: PROSJEKT (Visualiseringer + Animasjon)
  • ÅR: 2006
  • SAMARBEID: PROSJEKTSAMARBEID
VisualiseringVisualiseringVisualiseringVisualisering