Kontorbygningen.

  • UTDYPNING: KONCEPTUELT PROSJEKT
  • ÅR: 2011
  • LOKALISERING: POZNAN
  • SAMARBEID: PROSJEKTSAMARBEID
  • OMRÅDET AV UTDYPNING: PDZ=1 860m2
  • BRUKSAREAL: PU=2 500m2
VisualiseringerVisualiseringerVisualiseringerTegninger av fasader