Industrihall.

  • UTDYPNING: BYGGEPROSJEKT
  • ÅR: 2003
  • SAMARBEID: PROSJEKTSAMARBEID
Tegning. Plan