P: E Idé

Den kreative prosessen er individuell og analytisk eksakt (grunngitt) oppløsning problemstilling av utforming, ved bruk av alle nyttige elementer ifølge subjektive, formet i ulike proporsjoner og kombinasjoner skaperen valg. Investoren oppfyller her den essensielle rollen som den innskrenke faktoren av felt arkitekt bevegelse. Til tross for dette, antallet gode løsninger er fortsatt teoretisk ubegrenset.

Det unikhet dermed dannet prosjektet, gir det arkitektonisk verdi og utmerker kunst fra vanlig bygning.

Evolusjon er en prosess av adaptive modifikasjon, enheten eller gruppe. Det er en utvikle individuelle egenskaper om det beste for tilpasning av nye, endrede miljøet. Fra synspunktet til arkitektonisk utforming (og alle), dette betyr lignende tilpasning. Rollen av miljøet overtar teknisk faktorer, teknologi og materialer; kontekst av tiden, kulturelle, etc. Fra det synspunkt av arkitekten, er det et pågående utvikling, søke og perfeksjonering og breddeutvidelse av verkstedet. Dette er en avgjørende ting, og er et sammenlignende mål på arbeid. Derfor, per definisjon - evolusjon er innskrevet i kreativitet og utføring yrke.