Barnas rom.

Prosjektet rom for barnet. Ulike varianter av møbler og innstillinger.

  • UTDYPNING: PROSJEKT
  • ÅR: 2011
  • LOKALISERING: POZNAN
  • SAMARBEID: PROSJEKTSAMARBEID
VisualiseringerVisualiseringer