Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno - Architektonicznej Wschodniej Części Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu.

Sąsiadująca zabudowa oprócz różniących ją od siebie walorów estetycznych, stylu, współczesności architektury, ma przede wszystkim zróżnicowany poziom wysokości. W niniejszej pracy konkursowej, jest to najważniejszy czynnik determinujący rozwiązania, poza oczywistym jakim jest potrzeba podniesionej estetyki mającej powstać architektury.

Najważniejszą zabudową w sąsiedztwie rozpatrywanej działki jest długi barkowy budynek Uniwersytetu Wrocławskiego z mocno rozrzeźbioną fasadą. Budynek do gzymsu dachu ma 3 wysokie kondygnacje z podwyższonym parterem oraz wysoki dach spadowy. Fasada budynku do gzymsu ma szacunkowo 20m wysokości a łącznie z dachem ok. 29m do kalenicy. Na odcinku 1/3 długości budynku góruje uniwersytecka Wieża Matematyczna, która jest jednocześnie dominantą wysokościową bezpośrednio oddziaływującą na projektowany teren.

Ze względu na parametry urbanistyczne zabudowy lokalnej, zdecydowano o prostej formie budynku, która stanowi przeciwwagę do silnie działającej dominanty fasady Uniwersyteckiej. Kształt poziomy wynika z układu wysepki oraz jedynego możliwego i koniecznego dojazdu pożarowego. Budynek uzyskał kształt klina. Wymiar wysokościowy budynku związany jest z wysokością gzymsu Uniwersytetu ze względu na potrzebę pełniejszego otwarcia się na fasadę Uniwersytetu. Zdecydowano o silnym ścięciu bryły, który to zabieg jest co do ważności równie istotny jak projektowana długość budynku (z lekkim wydłużeniem wyspy).

Południowa szklana fasada wprowadza ład porządkując różną zabudowę okoliczną. Fasada północna ze względu na umieszczenie przed nią drogi ewakuacyjnej, jest zaplanowana w intensyfikującym się rytmie elewacji systemowej, prowadzącym do końcówki klina, gdzie staje się mocniej transparentna.

Funkcja. Biura + kawiarnia z niezależną strefą wejściową. Kawiarnia zakończona przestrzenią ogólnodostępną. Rożne warianty użytkowania pozwalają dowolnie ją przedłużyć.

  • OPRACOWANIE: KONKURS
  • ROK: 2012
  • LOKALIZACJA: WROCŁAW
  • POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: 1 600m2
  • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 3 160m2
Wizualizacje
Wyżej: Widok z Mostu Pomorskiego /Niżej: Widok z ul. Grodzkiej
Rysunek. Sytuacja przestrzenna
Widok ze skrzyżowania ul.Pomorska/ul.Księcia Witolda
Rysunek. ElewacjeRysunek. RzutyRysunek. Sytuacja przestrzennaRysunek. Sytuacja przestrzennaRysunek. Sytuacja przestrzennaRysunek. Sytuacja przestrzenna