"Projekt Łazienki 2008". KOŁO. Projekt koncepcyjny toalety publicznej wolnostojącej w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Przyjęto formę architektoniczną, jako nawiązującą do regionalnej tradycji budowania. Cały wysiłek projektowy polega na szukaniu wyłomu w ścisłych zasadach komponowania takiej formy. Nie odejść od tradycji, ale szukać tłumaczenia w języku współczesnym. Płazy drewniane stanowią podstawową konstrukcję nośną. Na nich oparta jest konstrukcja dachu dwuspadowego o dwóch kątach pochylenia, załamana tuż nad drzwiami wejściowymi, które nakrywa własny daszek. Cały obrys ścian zewnętrznych nie zawiera otworów okiennych poza otworami drzwi, które to obsługują obydwie nitki szlaku turystycznego- zieloną i czerwoną. Doświetlenie całego rzutu pomieszczenia znajduje się na konstrukcji zawieszonej na wysokości 4.0m nad posadzką. Światło wpadając przez otwory w czołowej ścianie budynku (wschodnia i zachodnia) sięga głęboko do środka. Grunt może być użyty jako źródło dla pomp ciepła o stosunkowo niewielkich wydajnościach cieplnych. Przyjęto, że kolektory głębinowe ulokowane przy obiekcie, będą dostarczały ciepło, które przewodzone przez solankę (glikol i woda) trafi do pompy ciepła. Energie na potrzeby elektryczne wytworzy kolektor cieplny ulokowany na południowej połaci dachu.

  • OPRACOWANIE: KONKURS
  • ROK: 2008
  • LOKALIZACJA: TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
ModelModelModelPlanszaWizualizacja
Rysunek