Prawa autorskie
  • Strona ma charakter portfolia.
  • Autor strony posiada pełne prawa autorskie, lub prawa współudziału-autorskiego do zamieszczonych utworów, tj. projektów: urbanistyki, architektury, wnętrz, grafiki, animacji czy kodu skryptowego strony. W szczególe są to:
  • 1. Pełne prawa autorskie do zamieszczonych materiałów i elementów graficznych oraz plastycznych które nie są opisane w sposób wskazujący na kooperację.
  • 1.1. Wszystkie grafiki, wizualizacje, animacje i z-rasteryzowane rysunki Cad, zostały wykonane przez autora od podstaw.
  • 2. Pełne prawa autorskie do zamieszczonych opisów.
  • 3. Pełne prawa autorskie do rozwiązań webmasterskich i rozwiązań technicznych serwisu P: E; jego sposobu funkcjonowania, interface'u i rozwiązań wpływających na mechanikę i estetykę serwisu.
  • 4. Współ-prawa autorskie do: projektów, koncepcji, pomysłów, tj.: utworów wykonanych w postaci rysunków Cad i grafik. Każdy współudział podmiotu niezależnego w konkretnym dziele, jest sygnowany notą: Kooperacja projektowa; lub z imienia i nazwiska.
  • 4.1. Udział współ-autorski podmiotów niezależnych może dotyczyć rysunków Cad. Rysunki Cad do oznakowanych projektów, były wykonywane zespołowo. Niektóre projekty posiadały wstępne rysunki, które stanowiły element wyjściowy do dalszych prac. Większość zamieszczonych rysunków Cad i ich zawartość (szacunek: >95%), zostały przez autora wykonane od podstaw do wersji finalnej.
  • 4.2. Udział wspoł-autorski podmiotów niezależnych dla: grafik, wizualizacji, animacji - obejmuje udział w dziele: inicjujący lub/i konceptualny lub/i korekcyjny lub/i werbalny etc. Autor jest jedynym autorem i twórcą wizualnej postaci utworu.
  • 5. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na stronie P: E, przysługują wyłącznie: autorowi jak i poprzez autora - podmiotom niezależnym/współ-projektantom, figurującym pod notą: Kooperacja projektowa, do których autor tym wpisem się odnosi.