Projekt planu zagospodarowania terenu Ostrowia Tumskiego.

  • OPRACOWANIE: PROJEKT
  • ROK: 2005
  • WSPÓŁPRACA: Kooperacja projektowa
Rysunek. Plan Zagospodarowania