Realizacja zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi w Opolu.

Plac Małego Rynku otaczają kamienice o różnorodnej jakości architektonicznej. Zabudowa zlokalizowana przy ul. Staromiejskiej składa się z kamienic zabytkowych chronionych zapisami Planu Miejscowego. Liczba kondygnacji zawiera się w przedziale 3-4, w tym 4 kondygnacja występuje w postaci pełnej lub jako lukarny. Wszystkie kamienice są nakryte dachem spadzistym.

Od ul. Mały Rynek (należy do placu Mały Rynek) zlokalizowanej w części północnej, kamienice zostały wybudowane w rożnych okresach historycznych. Te wybudowane w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat – jako plomby, reprezentują sobą małą wartość architektoniczną i są ujęte w MPZP jako dysharmonizujące z resztą. Również z tego powodu że posiadają jako jedyne w ciągu pierzei, dach spadowy (dwu- lub wielo-połaciowy).

Na kierunku poludniowo-wschodnim Małego Rynku, na przedłużeniu ul. Zwierzynieckiej biegnie ulica przy której znajduje się budynek banku w stylu próbującym uchodzić za współczesny, jednak stanowi przestylizowaną w bryle i w estetyce formę. Za bankiem znajduje się teren wykształconego przypadkowo placu, z zabudową jedno-kondygnacyjną- niehistoryczną. Wytyczne MPZP zakładają wypełnienie tej przestrzeni plombą, pod przyszłą funkcję przedszkola. Najładniejszą formą tego ciągu zabudowy, jest budynek złożony z dwóch kamienic o wysokości 4 kondygnacji. Pierwotną udokumentowaną historycznie wysokość powiększono o 1 kondygnację, niemniej zbliżona jest ona charakterem do dawnej zabudowy klasztoru Sióstr de Notre Dame. Bryła kamienicy jest zakończona narożnym wykuszem (bez hełmu). Wzdłuż ulicy prowadzi pełny mur który ciągnie się od budynku banku do końca ulicy, gdzie znajduje się niska zabudowa garażowa. MPZP oznacza ją jako obiekty do usunięcia.

Wzdłuż ulicy placu w kierunku S-N do Muzeum (dawne Kolegium Jezuickie) w sąsiedztwie schodów do kościoła Św. Wojciecha znajduje się plac zielony z ławkami, na którym wcześniej istniał historyczny budynek żeńskiego internatu zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. W dalszej kolejności istniejące wejście reprezentacyjnymi schodami do kościoła Św. Wojciecha o różnicy w rzędnych terenu ok. 6m. Na przeciwko terenu zielonego, jako kontynuacje północnej ul. wzdłuż Małego Rynku, wybudowano narożną kamienicę degradującą przestrzeń - formą kiczu.

Plac Św. Sebastiana jest związany z Małym Rynkiem ul. Staromiejską. Na ulicy Staromiejskiej i Malczewskiego istniejący układ zabudowy jest uboższy w detal niż na bardziej reprezentatywnym Małym Rynku. Bogate w detal, choć mocno zaniedbane są kamienice w sąsiedztwie kościoła. Większość zabudowy jest przekryta dachem spadowym, niemniej w 2 miejscach istnieją kamienice z dachem płaskim. Jedna z nich jest 5 kondygnacyjna i ewidentnie jest niedopasowana do pozostałych, podziałami elewacji i stylem zabudowy. Druga kamienica z płaskim dachem posiada ubogą formę elewacji. W zestawieniu z mającą pojawić się obok nową zabudową, będzie tworzyła jeszcze większy kontrast jakościowy. W obrębie placu znajduje się zabytkowy krzyż nawiązujący do istniejącego kościoła Św. Sebastiana. Plac zastawiają parkowane w przypadkowych miejscach samochody, co w polaczeniu z wysepkami zieleni daje wrażenie przestrzeni mocno zaniedbanej.

  • OPRACOWANIE: KONKURS
  • ROK: 2011
  • LOKALIZACJA: OPOLE
  • WSPÓŁPRACA: arch. Maciej Kret
WizualizacjeWizualizacjeWizualizacjeWizualizacjeWizualizacjeRysunek. ElewacjeRysunek. Rzut Placu Mały RynekWizualizacjeWizualizacjeWizualizacjeRysunek. ElewacjeRysunek. Rzut Placu Św. SebastianaSytuacjaAnalizyAnalizy