Idea P: E

Proces twórczy jest indywidualnym i analitycznie dokładnym (umotywowanym) rozwiązaniem zagadnienia projektowego, wykorzystującym wszystkie przydatne elementy wg subiektywnych, kształtowanych w dowolnych proporcjach i kombinacjach wyborach twórcy. Inwestor pełni tutaj niezbędną rolę czynnika zawężającego pole poruszania się architekta. Mimo tego, liczba dobrych rozwiązań jest wciąż teoretycznie nieograniczona.

Niepowtarzalność tak powstałego projektu, nadaje mu wartość architektoniczną i odróżnia sztukę od pospolitego budownictwa.

Ewolucja jest procesem modyfikacji przystosowawczej jednostki lub grupy. Jest to rozwinięcie cech osobniczych o te najkorzystniejsze dla potrzeb adaptacji, w nowym/zmieniającym się środowisku. Z punktu widzenia projektowania architektonicznego (i każdego), oznacza to podobne przystosowanie. Rolę środowiska przejmują czynniki techniczne, technologia i materiały; kontekst czasowy, kulturowy etc. Z punktu widzenia osoby architekta - to ciągły rozwój, poszukiwania i doskonalenie poszerzającego sie warsztatu. Jest to rzecz niezbędna i stanowi miernik porównawczy pracy. Zatem z definicji- ewoluowanie jest wpisane w twórczość i wykonywaną profesję.