Dom ekologiczny.

Kubatura budynku ma formę zwartą. Dłuższa elewacja zwrócona w stronę południową jest przeszklona i pozwala na wysokie zyski energii słonecznej. Konstrukcja oparta jest na module 6.00m w kierunku poprzecznym. Ułożenie szachtów, umożliwia swobodne przekształcanie przestrzeni wewnętrznej i dostosowanie jej do zmieniających się warunków lub potrzeb mieszkańców.

Garaż z częścią wejściową przylega do budynku od krótszego boku po stronie wschodniej. Stanowi kubaturę dobudowaną, dlatego jest możliwa inna jego lokalizacja, dostosowana do uwarunkowań konkretnej działki.

  • OPRACOWANIE: KONKURS
  • ROK: 2011
  • LOKALIZACJA: WROCŁAW
  • POWIERZCHNIA ZABUDOWY: PZ=144m2
  • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: PU=169m2
  • KUBATURA OGRZEWANA: VO=740m3
  • SZACUNKOWY(OBLICZENIOWY) UDZIAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ W POKRYCIU CAŁKOWITEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ: EO=67%
WizualizacjaWizualizacjaWizualizacjaRzutyRysunki. Przekrój + Elewacje