Condohotel w Międzyzdrojach.

Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego, łączącego funkcję wynajmu lokali i funkcję sezonowych mieszkań, bezobsługowego, tzw. condo-hotelu.

Bryłę budynku podzielono na 3 segmenty które wyróżnia wyższa kondygnacja. Od głównej ulicy, Bohaterów Warszawy, jest to 5 kondygnacji. Zgodnie ze spadkiem terenu, część niżej położona będzie miała 4 kondygnacje nadziemne. Rozbita na mniejsze segmenty kubatura, nie przytłacza sąsiedniej zabudowy.

Budynek jest dostępny dla mieszkańców od 3 stron. Bezpośrednio z poziomu ulicy i schodami na wewnętrzne półotwarte atrium. Wjazd na parking podziemny odbywa się ulicami jednokierunkowymi tj.: ul. Cichą i ul. Spokojną. Dwa projektowane wjazdy pozwalają lepiej i sprawniej obsłużyć parking podziemny. W podziemiach budynku znajduje się 67 miejsc parkingowych na dwóch kondygnacjach.

W budynku zaprojektowano 62 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni na 5 i 4 kondygnacjach mieszkalnych. Na parterze mieszkania ulokowane są w sposób odseparowany od ciągów pieszych i od ruchu ulicy. Większość to mieszkania o małej powierzchni, orientowane jednostronnie lub narożnikowo. Mieszkania dostępne są z dwóch pionów komunikacyjnych obsługiwanych windami. Lokale usługowe umiejscowione są na parterze, wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Będą lokowały funkcję usługowo-rekreacyjną typu: odnowa biologiczna, siłownia, nieuciążliwe usługi gastronomiczne etc.

Zaprojektowano zieleń ozdobną w postaci nasadzeń roślinnością ekstensywną niską, zróżnicowaną kolorystycznie i gatunkowo. Mchy, zioła, rozchodniki. Od ulic zabudowę oddzielają klomby z zielenią. Niektóre klomby będą skierowane płaszczyzną nachylenia roślinności w kierunku do budynku. Zadaniem tego rozwiązania jest ograniczenie penetracji wzrokowej z poziomu ulicy (ochrona prywatności funkcji mieszkalnej w parterach). Jednocześnie z wnętrza budynku jest pełniejszy widok o większym kącie na otaczającą roślinność (podniesiony komfort psychiczny i estetyczny przez oddzielnie od ruchu ulicy). Na terenie wewnętrznego placu, zieleń będzie ukształtowana tarasowo w niskich układach. Zieleń na dachach powiększa powierzchnię biologicznie czynną działki, jednocześnie zmniejsza koszty nakładów inwestycyjnych na utrzymanie dachu który nie będzie wymagał obsługi. Z tego względu projektuje się na nich zieleń ekstensywną.

  • OPRACOWANIE: KONKURS
  • ROK: 2016
  • LOKALIZACJA: MIĘDZYZDROJE
  • POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: 2 353m2
  • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 6 070m2
  • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ I USŁUG: 2 447m2 + 355m2
  • STRUKTURA MIESZKAŃ: 9,52%(<30m2); 64,33%(30÷40m2); 26,15%(>45m2)
  • MIEJSCA PARKINGOWE: 67; II-KONDYGNACYJNY GARAŻ PODZIEMNY
Elewacja Północna
Elewacja Północna
Elewacja Północna
Elewacja Północna
Elewacja Północno-Wschodnia
Elewacja Północno-Wschodnia
Lokalizacja względem miasta
Lokalizacja względem miasta
PerspektywaRzut. Kondygnacja -1Rzut. Kondygnacja &plusmn;0Rzut. Kondygnacja +1, +2